HomePKO

PKO

Branża: Finansowa
Data: 11.12.2018 r. - nadal trwa

Klient:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – największy bank uniwersalny w Polsce.

Cel:

Kluczowym celem przy tworzeniu planu działania, było usystematyzowanie działań z zakresu onboardingu nowych pracowników. Aplikacja Runvido miała na celu usprawnienie wdrażania nowych pracowników w działalność przedsiębiorstwa. Przedstawienie profilu firmy oraz fizyczne oprowadzenie po firmie. Kampania była realizowana jednorazowo podczas eventu.

Efekty:

  • 1000 wydrukowanych egzemplarzy,
  • 1138 odtworzeń filmu.

Wykorzystanie funkcjonalności

Video:

Odtwarzanie wideo przypisanego do konkretnej grafiki – umożliwia zapoznanie się z maszynami, interaktywne oprowadzenie pracowników po firmie, instruktarze szkoleniowe bez udziału osób trzecich.

Przekierowanie

Możliwość umieszczenia przycisku przekierowującego odbiorcę do konkretnej strony www, na której znajdą się szczegółowe informacje dotyczące wybranego zagadnienia.

Feedback

Zarządzający ma możliwość wprowadzenia przycisków umożliwiających uzyskanie feedbacku od użytkownika.

Analiza danych

Szczegółowa analiza dotycząca łącznej i unikatowej ilości, długości oraz graficznego rozmieszczenia odtworzeń.

Panel administratora

Dostęp do indywidualnego panelu administratora, przy wykorzystaniu którego można publikować i zarządzać materiałami. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Runvido, czas wdrażania nowych pracowników został skrócony, co znacząco wpłynęło na efektywność pracy.

Kontakt
Runvido Sp z o.o. ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa, Polska

office(at)runvido.com

Pobierz aplikację

office(at)runvido.com

All rights are reserved by Runvido

Runvido ltd.

pl_PL